Badanie ostrości wzroku

Nasi optometryści sprawdzają ostrość wzroku i przeprowadzają precyzyjne badania pod katem doboru okularów korekcyjnych.